Informacja Burmistrza Koronowa o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz oddania w użytkowanie.

BURMISTRZ KORONOWA
Stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz.1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 oraz na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl na okres 21 dni, tj.: od dnia 07.12.2021 r. do dnia 28.12.2021 r., umieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz oddania w użytkowanie. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 grudnia 2021)
Opublikował: Michał Izbaner (7 grudnia 2021, 10:16:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635