Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży

 
BURMISTRZ  KORONOWA 
Stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 oraz na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl umieszczone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz zbycia. Wykazy zostają umieszczone na okres 21 dni od dnia 08.11.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku. Informację o wywieszeniu wykazów podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (8 listopada 2021)
Opublikował: Emilia Suska (8 listopada 2021, 12:33:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 518