2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.224.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.224.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny najkorzystniejszej oferty wykonawcy usług odbioru z terenu gminy Koronowo padłych zwierząt stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 w rozumienie Rozporządzenia (WE) Nr 1069/2009 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U.UE.L.2009.300.1 z dnia 2009.11.14), innych niż padłe zwierzęta gospodarskie odebrane na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 grudnia 2022)
Opublikował: Oskar Kasiorkiewicz (8 grudnia 2022, 14:07:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144