2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2022 z dnia 5 września 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności9 pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (5 września 2022)
Opublikował: Beata Kolasińska (5 września 2022, 14:18:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390