Karta Usług 108 - PRZYWRÓCENIE TYTUŁU PRAWNEGO DO ZAJMOWANEGO LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KORONOWO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Dotychczasowych najemców, którzy utracili tytuł prawny do zajmowanego lokalu z powodu zalegania z zapłatą czynszu lub świadczeń związanych z eksploatacją lokalu, z którymi może być zawarta umowa najmu po spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.

CZAS REALIZACJI
Przyjmowanie wniosków o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu odbywa się przez cały rok.
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.

OPŁATY
Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 172).
2. Uchwała Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r., poz. 1936).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 21.

NUMER TELEFONU I FAXU tel. +48 52 38 26 484 , fax.: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00.

INFORMACJE DODATKOWE
Brak.

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Renata Szczukowska (23 czerwca 2022)
Opublikował: Daria Wankiewicz (7 lipca 2022, 11:20:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422