NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/311/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2016w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo na lata 2017 – 2020”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/311/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo na lata 2017 – 2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (30 grudnia 2016, 08:35:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864