NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/310/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2016w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/310/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (30 grudnia 2016, 08:30:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814