NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/306/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2016w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w KoronowieNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 poz.157 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/306/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Koronowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 poz.157 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (30 grudnia 2016, 08:16:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1940