NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/301/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2016w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 263 ust. 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/301/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 263 ust. 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (30 grudnia 2016, 08:07:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 777