NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/296/16Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 listopada 2016zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, zm. poz. 1583) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/296/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 listopada 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, zm. poz. 1583) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (2 grudnia 2016, 09:22:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 784