NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/131/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 września 2015w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 6l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. z 2013 r., poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/131/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 września 2015


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 6l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. z 2013 r., poz. 1593 zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (143kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 30.09.2015
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XIV/128/19 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr LVIII/483/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XV/142/15 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XVIII/154/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 07.10.2015
  • pozycja w dzienniku: 3023

metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 października 2015, 13:50:27)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 15:32:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 679