NULL string(0) ""

Uchwała nr X/92/15RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 27 maja 2015w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zacisze” dla terenu położonego w Koronowie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Uchwała nr X/92/15
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2015


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zacisze” dla terenu położonego w Koronowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)


metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (1 czerwca 2015, 14:12:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 522