NULL string(0) ""

Uchwała nr LVII/500/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 października 2014w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LVII/500/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 października 2014


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (1211kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 29.10.2014
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXIX/285/12 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 05.11.2014
  • pozycja w dzienniku: 3046

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (6 listopada 2014, 11:54:17)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 10:14:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1418