NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/385/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 października 2013w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLI/385/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 października 2013


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (18 listopada 2013, 08:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1270