Uchwała nr XL/376/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 września 2013w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny - Makrum" dla terenów położonych w mieście KoronowieNa podstawie art. 20 ust. 1, oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz, 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405 ) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645)

Uchwała nr XL/376/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 września 2013


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuszyny - Makrum" dla terenów położonych w mieście Koronowie

Na podstawie art. 20 ust. 1, oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz, 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405 ) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645)


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (14 października 2013, 08:46:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1491