NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/372/13Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 września 2013w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm. poz. 951 z 2013 r., poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/372/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 września 2013


w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm. poz. 951 z 2013 r., poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (14 października 2013, 08:32:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1188