NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/29/11Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 stycznia 2011w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Koronowa oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 ) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 , Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, Nr 92, poz. 753 i z 2010 r. Nr 47, poz. 278) w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bydgoszczy, po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, uchwala się co następuje:

Uchwała nr IV/29/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 stycznia 2011


w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Koronowa oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675 ) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 , Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, Nr 92, poz. 753 i z 2010 r. Nr 47, poz. 278) w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bydgoszczy, po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Bydgoszczy, uchwala się co następuje:


metryczka


Opublikował: Michał Szałkowski (22 lutego 2011, 11:18:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1573