Uchwała nr XXXIII/449/01Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 listopada 2001w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 146/2 o pow. 0,48 ha w TryszczynieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

Uchwała nr XXXIII/449/01
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 listopada 2001


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 146/2 o pow. 0,48 ha w Tryszczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (21 lipca 2008, 08:39:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1255