Uchwała nr XV/167/07Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2007w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do Bydgoskiej Lokalnej Organizacji TurystycznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr XV/167/07
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (4 stycznia 2008, 09:39:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2144