Uchwała nr XV/166/07Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2007w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie”, położonego w Tryszczynie gm. KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337,z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218] oraz art. 14 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880)

Uchwała nr XV/166/07
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie”, położonego w Tryszczynie gm. Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337,z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218] oraz art. 14 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (4 stycznia 2008, 09:38:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2078