Uchwała nr XV/151/07Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2007w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Na podstawie art 18 ust 2pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 tekst jednolity Dz. U.z 2001 Nr 142 poz 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 pkt.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego( Dz.U.Nr.146 poz.1222 ze zm.)

Uchwała nr XV/151/07
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Na podstawie art 18 ust 2pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 tekst jednolity Dz. U.z 2001 Nr 142 poz 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 pkt.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego( Dz.U.Nr.146 poz.1222 ze zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (4 stycznia 2008, 09:04:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2450