Uchwała nr XV/149/07Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 grudnia 2007W sprawie: przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2008”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. 02.23.220, zm. Dz. U. 02.62.558, zm. Dz. U. 02.113.984, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 03.80.717, zm. Dz. U. 03.162.1568, zm. Dz. U. 02. 153. 1271, zm. Dz. U. 04.116. 1203, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 05.172.1441, zm. Dz. U. 06.17. 128, zm. Dz. U. 05.175.1457, zm. Dz. U. 06.181.1337, zm. Dz. U. 07.48.327, zm. Dz. U. 07. 138.974, zm. Dz. U. 07.173.1218) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, zm. Dz. U. 04.64.593, zm. Dz. U. 04.116.1203, zm. Dz. U. 04.210.2135, zm. Dz. U. 05.155.1298, zm. Dz. U. 05.169.1420, zm. Dz. U. 05.175.1462, zm. Dz. U. 05.249.2104, zm. Dz. U. 06.94.651)

Uchwała nr XV/149/07
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2007


W sprawie: przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2008”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. 02.23.220, zm. Dz. U. 02.62.558, zm. Dz. U. 02.113.984, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 03.80.717, zm. Dz. U. 03.162.1568, zm. Dz. U. 02. 153. 1271, zm. Dz. U. 04.116. 1203, zm. Dz. U. 02.214.1806, zm. Dz. U. 05.172.1441, zm. Dz. U. 06.17. 128, zm. Dz. U. 05.175.1457, zm. Dz. U. 06.181.1337, zm. Dz. U. 07.48.327, zm. Dz. U. 07. 138.974, zm. Dz. U. 07.173.1218) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, zm. Dz. U. 04.64.593, zm. Dz. U. 04.116.1203, zm. Dz. U. 04.210.2135, zm. Dz. U. 05.155.1298, zm. Dz. U. 05.169.1420, zm. Dz. U. 05.175.1462, zm. Dz. U. 05.249.2104, zm. Dz. U. 06.94.651)



Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (4 stycznia 2008, 09:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2602