NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXVIII/654/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 maja 2023w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WĄSKOTOROWA” dla terenu położonego w Koronowie, gm. KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) uchwala się, co następuje

Uchwała nr LXXVIII/654/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 maja 2023


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WĄSKOTOROWA” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) uchwala się, co następuje


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (5114kB) pdf

Status aktu: oczekujący
Data podjęcia: 31.05.2023
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: nieopublikowane
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Agata Głogowska (5 czerwca 2023, 14:43:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101