Uchwała nr LXXII/602/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 3 lutego 2023zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXII/602/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 3 lutego 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (742kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 3.02.2023
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem 1.03.2023 r.
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXXV/308/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 lutego 2021
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr LXXIII/610/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2023
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXXVI/321/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2021

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 10.02.2023
  • pozycja w dzienniku: 2023.1097

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (9 lutego 2023, 13:56:25)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 kwietnia 2023, 10:27:40)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237