Uchwała nr LXI/518/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 12 lipca 2022zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm. ) oraz art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1376 ze zm.), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXI/518/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 12 lipca 2022


zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm. ) oraz art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1376 ze zm.), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (488kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 12.07.2022
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr LIX/493/18 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 18.07.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.3797

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (14 lipca 2022, 11:56:57)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (25 lipca 2022, 14:25:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 259