Uchwała nr LIV/475/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 marca 2022w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIV/475/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2022


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (542kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 30.03.2022
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 06.04.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.1876

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (1 kwietnia 2022, 10:50:32)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (26 kwietnia 2022, 15:50:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 287