Uchwała nr LIII/465/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 lutego 2022zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LIII/465/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 lutego 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (234kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 23.02.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr III/23/02 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.03.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.1078

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (3 marca 2022, 09:58:31)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (25 marca 2022, 10:55:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 312