Uchwała nr LIII/460/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 lutego 2022zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z modernizacją studni głębinowychNa podstawie art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/460/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 lutego 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z modernizacją studni głębinowych

Na podstawie art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (257kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 23.02.2022
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XLVII/402/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.03.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.1077

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (3 marca 2022, 09:47:26)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (25 marca 2022, 10:29:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 148