Uchwała nr XLVIII/422/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 listopada 2021zmieniająca uchwalę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6r ust.3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/422/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 listopada 2021


zmieniająca uchwalę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6r ust.3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (272kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 24.11.2021
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXXII/271/20 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 29.11.2021
  • pozycja w dzienniku: 5880

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (29 listopada 2021, 14:16:29)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (2 grudnia 2021, 07:51:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 305