Uchwała nr XLVII/402/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 października 2021w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z modernizacją studni głębinowychNa podstawie ar. 403 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/402/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 października 2021


w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z modernizacją studni głębinowych

Na podstawie ar. 403 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (2072kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 27.10.2021
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.
Kategorie tematyczne: OCHRONA ŚRODOWISKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XLII/326/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.11.2021
  • pozycja w dzienniku: 5269

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (2 listopada 2021, 10:06:02)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (10 listopada 2021, 13:12:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 592