Uchwała nr XLIV/377/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 sierpnia 2021w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koronowo w roku szkolnym 2021/2022Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 39 a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm .) Rada Miejska w Koronowie, uchwala co następuje:

Uchwała nr XLIV/377/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 sierpnia 2021


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koronowo w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 39 a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm .) Rada Miejska w Koronowie, uchwala co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (168kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 25.08.2021
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.09.2021
  • pozycja w dzienniku: 4260

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (27 sierpnia 2021, 12:07:10)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (9 września 2021, 14:53:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 331