Uchwała nr XLII/367/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 czerwca 2021uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/367/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 czerwca 2021


uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (248kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 30.06.2021
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXII/191/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr LXXI/598/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2023

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 06.07.2021
  • pozycja w dzienniku: 3530

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (2 lipca 2021, 11:37:07)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (2 lutego 2023, 15:26:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 302