NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/287/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2020w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2021 – 2024”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.713 ze zm.) w związku z art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) uchwala się co następuje :

Uchwała nr XXXIII/287/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2021 – 2024”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.713 ze zm.) w związku z art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) uchwala się co następuje :


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 23.12.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: KULTURA I NAUKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 18.01.2021
  • pozycja w dzienniku: 372

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wiaterski (23 czerwca 2021, 12:53:23)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 14:02:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 365