Uchwała nr XL/354/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 maja 2021w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OGRODOWA” dla terenu położonego w Koronowie, gm. KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/354/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 maja 2021


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OGRODOWA” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (2040kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 26.05.2021
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa


Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.06.2021
  • pozycja w dzienniku: 2827

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 czerwca 2021, 09:48:06)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (19 lipca 2021, 13:21:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 191