Uchwała nr XXXVIII/330/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 marca 2021w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/330/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 marca 2021


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (696kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 31.03.2021
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 08.04.2021
  • pozycja w dzienniku: 1937

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (7 kwietnia 2021, 07:54:51)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 11:50:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286