Uchwała nr XXXVIII/325/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 marca 2021zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/325/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 marca 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (307kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 31.03.2021
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XVIII/154/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 08.04.2021
  • pozycja w dzienniku: 1934

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (7 kwietnia 2021, 07:43:22)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 15:03:25)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 357