Uchwała nr XXXVI/317/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 lutego 2021zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/317/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 lutego 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (377kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 24.02.2021
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.03.2021
  • pozycja w dzienniku: 1016

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 marca 2021, 11:17:52)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (5 lipca 2022, 13:34:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 296