Uchwała nr XXXV/308/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 10 lutego 2021w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/308/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (675kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 10.02.2021
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2021
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XVIII/155/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XXXVI/321/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 12.02.2021
  • pozycja w dzienniku: 771

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (11 lutego 2021, 12:13:46)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 08:00:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 376