Uchwała nr XXXV/307/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 10 lutego 2021w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/307/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 10.02.2021
Data wejścia w życie:  wchodzi w życie z dniem 01.03.2021
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XVIII/153/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 12.02.2021
  • pozycja w dzienniku: 770

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (11 lutego 2021, 12:12:27)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 08:11:13)
Zmieniono: AKtualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 837