NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/286/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2020w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Koronowo Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Rada Miejskiej w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/286/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Koronowo

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Rada Miejskiej w Koronowie uchwala, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 23.12.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: INNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXV/453/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.01.2021
  • pozycja w dzienniku: 4

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 grudnia 2020, 09:17:56)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 14:16:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 617