Uchwała nr XXXII/272/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/272/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (277kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 25.11.2020
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XVIII/154/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.12.2020
  • pozycja w dzienniku: 5965

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 grudnia 2020, 13:10:53)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 15:18:04)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 248