Uchwała nr XXXI/264/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 października 2020uchylająca uchwałę Nr XXX/259/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany przyjętego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/264/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 października 2020


uchylająca uchwałę Nr XXX/259/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany przyjętego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (277kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 28.10.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXX/259/20 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.11.2020
  • pozycja w dzienniku: 5239

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (2 listopada 2020, 12:39:39)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (26 lipca 2021, 10:00:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 303