Uchwała nr XXX/259/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 września 2020w sprawie zmiany przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2020 Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 713), w związku z art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 638), uchwala się, następującą zmianę:

Uchwała nr XXX/259/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 września 2020


w sprawie zmiany przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2020

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 713), w związku z art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 638), uchwala się, następującą zmianę:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (262kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 30.09.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana:Uchwała nr XXIII/199/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXXI/264/20 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 16.10.2020
  • pozycja w dzienniku: 4921

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (5 października 2020, 09:20:27)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (26 lipca 2021, 09:26:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 340