Uchwała nr XXX/257/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 września 2020w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Koronowie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1997 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2019 r.,poz. 712 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1473 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/257/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 września 2020


w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Koronowie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1997 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2019 r.,poz. 712 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1473 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 30.09.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr LXVI/548/18 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLIX/449/14 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 07.10.2020
  • pozycja w dzienniku: 4794

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (5 października 2020, 09:16:38)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 lipca 2021, 13:24:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 276