Uchwała nr XXX/255/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 września 2020w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj. ze zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 tj. ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/255/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 września 2020


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj. ze zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 tj. ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 30.09.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXI/185/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr V/48/11 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XXXIV/302/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 07.10.2020
  • pozycja w dzienniku: 4793

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (5 października 2020, 09:12:46)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (22 lipca 2021, 11:32:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251