Uchwała nr XXVIII/236/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 26 sierpnia 2020w sprawie zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Koronowie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 326, ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/236/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 26 sierpnia 2020


w sprawie zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Koronowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 326, ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 26.08.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXXVIII/307/16 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.09.2020
  • pozycja w dzienniku: 4210

metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (31 sierpnia 2020, 12:42:42)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 sierpnia 2021, 12:01:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 307