Uchwała nr XXVIII/234/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 sierpnia 2020w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Koronowo w roku szkolnym 2020/2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/234/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2020


w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Koronowo w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 26.08.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: OŚWIATA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.09.2020
  • pozycja w dzienniku: 4208

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (31 sierpnia 2020, 09:27:29)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 lipca 2021, 11:17:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 588