Uchwała nr XXVIII/232/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 sierpnia 2020w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mąkowarsko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz.713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/232/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2020


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mąkowarsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz.713) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 26.08.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: NAZEWNICTWO ULIC, PLACÓW I MOSTÓW
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 02.09.2020
  • pozycja w dzienniku: 4206

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (31 sierpnia 2020, 09:06:43)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 lipca 2021, 11:26:53)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205