Uchwała nr XXVI/214/20RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 27 maja 2020w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/214/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2020


w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713), uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 27.05.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXIX/339/09 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.06.2020
  • pozycja w dzienniku: 2863

metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (2 czerwca 2020, 11:16:49)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 lipca 2021, 14:16:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 309