Uchwała nr XXII/191/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 lutego 2020w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/191/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 lutego 2020


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 26.02.2020
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XXVII/224/20 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XLII/367/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 03.03.2020
  • pozycja w dzienniku: 1174

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 lutego 2020, 13:36:17)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (28 lipca 2021, 13:08:41)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 609